Mango Sticky Rice

Summer Dessert in Thailand
Mango Sticky Rice at home | Photo by Luksana
Summer sweet – You will find mango sticky rice everywhere in Thailand between March – April.
photo of mango sticky rice from wikipedia Thailand

สูตรข้าวเหนียวมูล

  • น้ำตาลทรายขาว 2 ถต
  • หัวกะทิ 3 ถต
  • เกลือป่น 2.5 ชช
  • ใบเตยตัดเป็นท่อนๆ 2-3 ใบ

วิธีทำ ใช้แส้ตีน้ำตาลทรายให้ละลาย ตั้งไฟให้เดือด ปิด

ตัวส่วนผิวหน้ามันทำหัวกะทิกรอง ใส่เกลือไว้ราดหน้า

ข้าวสารเหนียวแช่น้ำค้างคืน ใส่ผ้าขาวบางนึ่งด้านละครึ่งชั่วโมงจนเมล็ดนุ่ม นำผสมชามกะทิขณะร้อนๆ

น้ำกะทิราดข้าวเหนียวโดย ใช้หัวกะทิกรอง ตาถี่มาก ใส่เกลือเล็กน้อยให้รสออกเค็ม โรยถั่วทอง